– Alle activiteiten opgeschort

In navolging van het advies van Aikido Bond Nederland, conform de beleidslijn van het NOC*NSF met betrekking tot maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus, zijn tot nader aankondiging alle trainingen en activiteiten afgelast.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen [naar contact pagina].
Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid over het coranavirus.

Beste dojo’s, sensei’s, aikidoka’s,
De verscherpte maatregelen omtrent COVID-19 die vandaag door de overheid zijn afgekondigd, zijn aanleiding voor de AFN om een formeel advies uit te brengen aan de aangesloten organisaties. Dit advies luidt, dat alle aikido-gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van AFN-gerelateerde organisaties tot tenminste 6 april worden afgelast. Alle reguliere en bijzondere trainingen en evenementen komen daarmee te vervallen. We zijn de dojo’s erkentelijk dat zij hiertoe zelf ook al hadden besloten in de snelle ontwikkelingen van de laatste dagen. Op AFN-niveau betreft de annulering vooral de AFN-kyu/dangraden stage die op 29 maart gepland stond.
Voorts adviseren wij bestuur- en commissievergaderingen van de dojo’s uit te stellen tot na 6 april of indien mogelijk per videoconference te houden. Laten wij als aikido-community ook onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus in te perken, zodat we 1) de kwetsbaren in onze samenleving beschermen en 2) allemaal zo snel mogelijk de trainingen weer kunnen hervatten.
Het bestuur van de AFN zal komende weken de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en indien nodig onderling afstemmen en overgaan tot aanvullende of herziene maatregelen.
Dank voor jullie hulp, en blijf vooral gezond,
namens het bestuur,
Ruben van den Brink