COVID regels

Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer binnen trainen. Daarvoor gelden wel speciale spelregels:

 • Blijf thuis als je nog niet 24 uur klachtenvrij bent. De docent vraagt hiernaar en houdt een presentielijst bij ter ondersteuning van contactonderzoek indien nodig.
 • Meld je voor een training aan via de WhatsApp groep. Zo kunnen we inventariseren of er voldoende ruimte is  of dat je een keertje moet overslaan.
 • Volg de aanwijzingen in het gebouw op. Voor en na de training geldt nog steeds 1,5m afstand.
 • Kleedkamers en douches zijn open, maar minimaliseer het gebruik ervan.
 • Markeer de uiteinden van je wapens met een stukje tape.
 • Neem eigen ontsmettingsmiddel/gel mee en een doekje.
 • Voor de start van de training ontsmetten we gezamenlijk handen en polsen tot tenminste 3/4 van de onderarm.
 • Volg de aanwijzingen van de docent op: in het bijzonder de aanpassingen zoals:
   • geen ki-ai (schreeuw, bijvoorbeeld bij torifune of zwaardwerk)
   • vermijden van te grote fysieke inspanning
   • zo min mogelijk wisselen van partners, tussendoor opnieuw desinfecteren
   • eenzijdig gebruik van wapens, etc…
 • Na afloop van de training maken we gezamenlijk de mat schoon.

Aikido in Utrecht